Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

2

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

3

Pudło Iwona

Nauczyciel języka polskiego

4

Grabska Grażyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

5

Banos Laso Eduardo Jose

Nauczyciel języka hiszpańskiego

6

Bechler Elżbieta

Nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie

7

Bielawska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

8

Bojanowska-Kuchta Monika

Nauczyciel języka angielskiego

9

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

10

Burta Agnieszka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

11

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

12

Donten Urszula

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

13

Dorosz Magdalena

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

14

Dudek Hanna

Nauczyciel bibliotekarz

15

Ejzel Magdalena

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

16

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

17

Gola Dawid

Nauczyciel matematyki

18

Gołębiowski Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

19

Goździewska Dorota

Nauczyciel geografii

20

Grącka Katarzyna

Nauczyciel fizyki

21

Guziak Grzegorz

Nauczyciel fizyki

22

Iwanowicz Alicja

Nauczyciel bibliotekarz

23

Józefiak Barbara

Nauczyciel religii

24

Jurak-Jurzysta Anna

Nauczyciel matematyki

25

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

26

Karczewska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

27

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

28

Kowalska Ewa

Nauczyciel fizyki

29

Kozłowski Mirosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

30

Kraszewski Krzysztof

Nauczyciel etyki

31

Łapko Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

32

Łączkowska Krystyna

Nauczyciel geografii

33

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

34

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

35

Madej Paweł

Nauczyciel języka angielskiego

36

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

37

Nagaj-Kirejczyk Ewa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

38

Oberhard Milena

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

39

Olender Kamil

Nauczyciel matematyki

40

Orłowska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

41

Oskroba Małgorzata

Nauczyciel matematyki

42

Pawelec Łukasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

43

Popek Mirosława

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

44

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

45

Rafka Marta

Nauczyciel języka polskiego

46

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

47

Różycka Justyna

Nauczyciel bibliotekarz

48

Rudzińska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

49

Rudzka Anna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

i wiedzy o społeczeństwie

50

Sinkiewicz Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

51

Skowrońska Aneta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

52

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

53

Sobieszczak Emila

Nauczyciel wychowania fizycznego

54

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

55

Starszuk Agnieszka

Nauczyciel języka angielskiego

56

Studniarek Anna

Nauczyciel języka angielskiego

57

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

58

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

59

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

60

Tabor Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

61

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii

62

Tupacz Łukasz

Nauczyciel języka polskiego

63

Warda Katarzyna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

64

Wiązecki Andrzej

Nauczyciel informatyki

65

Wołosz Iwona

Nauczyciel języka polskiego

66

Wrzesiński Grzegorz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych