Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

 

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Rafka Marta - dyrektor język polski

2.

Grabska Grażyna - wicedyrektor przedmioty zawodowe

3.

Pudło Iwona - wicedyrektor język polski

4.

Bechler Elżbieta - kierownik szkolenia praktycznego geografia

5.

Becher Artur geografia

6.

Bednarz Gabriela informatyka

7.

Bielawska Monika przedmioty zawodowe

8.

Bojanowska-Kuchta Monika język angielski

9.

Brzoska Maria pedagog

10.

Chmielewska-Myrchel Agnieszka specjalista przedmioty zawodowe

11.

Dawidowicz Marek wychowanie fizyczne

12.

Daykola Antonio Claudio wychowanie fizyczne

13.

Dobrosielska Izabela język niemiecki

14.

Ejzel Magdalena przedsiębiorczość

15.

Fejcher Marta matematyka

16.

Felski Sebastian matematyka

17.

ks. Gałązka Łukasz religia/matematyka

18.

Hipsz Anna przedmioty zawodowe

19.

Januszewska Iwona język polski/historia

20.

Kaczyńska Anna matematyka

21.

Kaczyńska Jadwiga biologia

22.

Karczewska Katarzyna język angielski

23.

Karyś Jarosław wychowanie fizyczne

24.

Kiciak Marek nauczyciel bibliotekarz

25.

Klosko Zofia pedagog

26.

Knyt Izabela język hiszpański

27.

Kołakowska Joanna specjalista przedmioty zawodowe

28.

Kołodziejczak Anna przedmioty zawodowe

29.

Kosik Tadeusz fizyka

30.

Krysiak Marcin specjalista przedmioty zawodowe

31.

Krzemiński Michał specjalista przedmioty zawodowe

32.

Łapko Małgorzata przedmioty zawodowe

33.

Łomińska Klaudia wychowanie fizyczne

34.

Łukomski Zbigniew przedmioty zawodowe

35.

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna przedmioty zawodowe

36.

Malesińska Agnieszka specjalista przedmioty zawodowe

37.

Milkowska Elżbieta przedmioty zawodowe

38.

Olszak Jarosław przedmioty zawodowe

39.

Pieńkowska Anna historia

40.

Piętak Anna Maria przedmioty zawodowe

41.

Piotrowski Leszek fizyka

42.

Ponikowski Mirosław edukacja dla bezpieczeństwa

43.

Popik Monika wychowanie fizyczne

44.

Radziszewska Beata język angielski

45.

Rodak Anna język angielski

46.

Rodziewicz Włodzimierz przedmioty zawodowe

47.

Rudzińska Monika przedmioty zawodowe

48.

Sinkiewicz Teresa przedmioty zawodowe

49.

Skiba Paulina język hiszpański

50.

Smusz Edyta biologia/chemia

51.

Sokołowski Janusz specjalista przedmioty zawodowe

52.

Staniszewska Dominika matematyka

53.

Stankiewicz Anna matematyka

54.

Starszuk Agnieszka język angielski

55.

Szachowska Katarzyna język niemiecki

56.

Szadkowska Jolanta matematyka

57.

Szczęsna Katarzyna język niemiecki

58.

Szuliński Karol wychowanie fizyczne

59.

Szumska Joanna nauczyciel bibliotekarz

60.

Szymańska Anna język polski

61.

Tabor Katarzyna przedmioty zawodowe

62.

Tomaszewska Joanna religia

63.

Troc Joanna język angielski

64.

Tupacz Łukasz język polski

65.

Warda Katarzyna historia

66.

Wasilewska Magdalena język angielski

67.

Zając-Szarwacka Agata specjalista przedmioty zawodowe

68.

Żemojda Bożena geografia