Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

l.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

2.

Grabska Grażyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

3.

Pudło Iwona

Nauczyciel języka polskiego

4.

Ejzel Magdalena

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

5.

Tabor Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

6.

Adaszewski Wojciech

Nauczyciel wychowania fizycznego

7.

BanosLaso Eduardo Jose

Nauczyciel języka hiszpańskiego

8.

Barecka Iwona

Nauczyciel języka angielskiego

9.

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

10.

Burta Agnieszka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

11.

Chmielewska-Myrchel Agnieszka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

12.

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

13.

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

14.

Donten Urszula

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

15.

Dudek Hanna

Nauczyciel bibliotekarz

16.

Duszczyk Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

17.

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

18.

Gola Dawid

Nauczyciel matematyki

19.

Gołębiowski Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

20.

Iwanowicz Alicja

Nauczyciel bibliotekarz

21.

Januszewska Iwona

Nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze

22.

Józefiak Barbara

Nauczyciel religii

23.

Kaczyńska Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

24.

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

25.

Karczewska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

26.

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

27.

Kosik Tadeusz

Nauczyciel fizyki

28.

Kozłowski Mirosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

29.

Kraszewski Krzysztof

Nauczyciel etyki

30.

Łapko Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

31.

Łączkowska Krystyna

Nauczyciel geografii

32.

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

33.

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

34.

Małyska Małgorzata

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

35.

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

36.

Nagaj-Kirejczyk Ewa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

37.

Nowak Urszula

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

38.

Orłowska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

39.

Oskroba Małgorzata

Nauczyciel matematyki

40.

Pieńkowska Anna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

41.

Piętak Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

42.

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

43.

Pytlak Tomasz

Nauczyciel informatyki

44.

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

45.

Rudzińska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

46.

Rudzka Anna

Nauczyciel historii

47.

Sinkiewicz Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

48.

Skowrońska Aneta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

49.

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

50.

Sobieszczak Emila

Nauczyciel wychowania fizycznego

51.

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

52.

Staniszewska Dominika

Nauczyciel matematyki

53.

Stosio Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

54.

Studniarek Anna

Nauczyciel języka angielskiego

55.

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

56.

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

57.

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

58.

Szymańska Anna

Nauczyciel języka polskiego

59.

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii, wiedzy o społeczeństwie

60.

Tupacz Łukasz

Nauczyciel języka polskiego

61.

Wasilewska Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

62.

Wizor Dariusz

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

63.

Wrzesiński Grzegorz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

64.

Żemojda Bożena

Nauczyciel geografii