Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

2

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

3

Pudło Iwona

Nauczyciel języka polskiego

4

Grabska Grażyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

5

Banos Laso Eduardo Jose

Nauczyciel języka hiszpańskiego

6

Bechler Elżbieta

Nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie

7

Bednarz-Markowska Gabriela

Nauczyciel informatyki

8

Bojanowska-Kuchta Monika

Nauczyciel języka angielskiego

9

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

10

Burta Agnieszka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

11

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

12

Donten Urszula

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

13

Dudek Hanna

Nauczyciel bibliotekarz

14

Ejzel Magdalena

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

15

Fedak Areta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

16

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

17

Gola Dawid

Nauczyciel matematyki

18

Gołębiowski Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

19

Iwanowicz Alicja

Nauczyciel bibliotekarz

20

Józefiak Barbara

Nauczyciel religii

21

Jurak-Jurzysta Anna

Nauczyciel matematyki

22

Jurkiewicz Marek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

23

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

24

Kasprzak Barbara

Nauczyciel fizyki

25

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

26

Kowalska Ewa

Nauczyciel fizyki

27

Kozłowski Mirosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

28

Kraszewski Krzysztof

Nauczyciel etyki

29

Lendo-Siwicka Marzena

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

30

Lewandowska Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

31

Łapko Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

32

Łączkowska Krystyna

Nauczyciel geografii

33

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

34

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

35

Majkut Karina

Nauczyciel języka niemieckiego

36

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

37

Mroczek Łukasz

Nauczyciel religii

38

Nagaj-Kirejczyk Ewa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

39

Oberhard Milena

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

40

Orłowska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

41

Oskroba Małgorzata

Nauczyciel matematyki

42

Pająk Bartłomiej

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

43

Pawelec Łukasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

44

Popek Mirosława

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

45

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

46

Rafka Marta

Nauczyciel języka polskiego

47

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

48

Różycka Justyna

Nauczyciel bibliotekarz

49

Rudzińska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

50

Rudzka Anna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

i wiedzy o społeczeństwie

51

Skowrońska Aneta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

52

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

53

Sobieszczak Emila

Nauczyciel wychowania fizycznego

54

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

55

Starszuk Agnieszka

Nauczyciel języka angielskiego

56

Studniarek Anna

Nauczyciel języka angielskiego

57

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

58

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

59

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

60

Szymańska Anna

Nauczyciel języka polskiego

61

Tabor Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

62

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii

63

Turek Anna

Nauczyciel języka angielskiego

64

Warda Katarzyna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

65

Wołosz Iwona

Nauczyciel języka polskiego