Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

 

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Rafka Marta – dyrektor

Nauczyciel języka polskiego

2.

Grabska Grażyna – wicedyrektor

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

3.

Pudło Iwona – wicedyrektor

Nauczyciel języka polskiego

4.

Tabor Katarzyna – kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

5.

Bednarz-Markowska Gabriela

Nauczyciel informatyki

6.

Bielawska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

7.

Bojanowska-Kuchta Monika

Nauczyciel języka angielskiego

8.

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

9.

Chmielewska-Myrchel Agnieszka –spec.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

10.

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

11.

Daykola Antonio Claudio

Nauczyciel wychowania fizycznego

12.

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

13.

Duszczyk Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

14.

Ejzel Magdalena

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

15.

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

16.

Felski Sebastian

Nauczyciel matematyki

17.

ks. Gałązka Łukasz

Nauczyciel matematyki i religii

18.

Hipsz Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

19.

Januszewska Iwona

Nauczyciel języka polskiego, historii, glottodydaktyki

20.

Kaczyńska Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

21.

Kaczyńska Jadwiga

Nauczyciel biologii

22.

Karczewska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

23.

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

24.

Kiciak Marek

Nauczyciel bibliotekarz

25.

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

26.

Knyt Izabela

Nauczyciel języka hiszpańskiego

27.

Kołakowska Joanna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

28.

Kołodziejczak Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

29.

Kosik Tadeusz

Nauczyciel fizyki

30.

Krysiak Marcin

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

31.

Krzemiński Michał

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

32.

Łapko Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

33.

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

34.

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

35.

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

36.

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

37.

Olszak Jarosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

38.

Pieńkowska Anna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

39.

Piętak Anna Maria

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

40.

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

41.

Radziszewska Beata

Nauczyciel języka angielskiego

42.

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

43.

Ruchała Justyna

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

44.

Rudzińska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

45.

Sinkiewicz Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

46.

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

47.

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

48.

Staniszewska Dominika

Nauczyciel matematyki

49.

Stankiewicz Anna

Nauczyciel matematyki

50.

Starszuk Agnieszka

Nauczyciel języka angielskiego

51.

Stepanenko Sylwia

Nauczyciel języka angielskiego

52.

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

53.

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

54.

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

55.

Szumska Joanna

Nauczyciel bibliotekarz, edukacji dla bezpieczeństwa

56.

Szymańska Anna

Nauczyciel języka polskiego

57.

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii, historii, wiedzy o społeczeństwie

58.

Troc Joanna

Nauczyciel języka angielskiego

59.

Tupacz Łukasz

Nauczyciel języka polskiego

60.

Warda Katarzyna

Nauczyciel historii

61.

Wasilewska Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

62.

Zając-Szarwacka Agata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

63.

Żemojda Bożena

Nauczyciel geografii