Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

 

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna – dyrektor

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

2

Grabska Grażyna – wicedyrektor

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

3

Pieńkowska Anna – wicedyrektor

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

4

Rudzińska Monika – kier. szolenia praktycznego

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

5

Alataiwi Anna

Nauczyciel języka angielskiego

6

Banos Laso Eduardo

Nauczyciel języka hiszpańskiego

7

Barecka Iwona

Nauczyciel języka angielskiego

8

Bednarz-Markowska Gabriela

Nauczyciel informatyki

9

Bojanowska-Kuchta Monika

Nauczyciel języka angielskiego

10

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

11

Chmielewska-Myrchel Agnieszka - spec.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

12

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

13

Daykola Antonio Claudio

Nauczyciel wychowania fizycznego

14

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

15

Dudek Hanna

Nauczyciel bibliotekarz

16

Duszczyk Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

17

Ejzel Magdalena

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

18

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

19

Felski Sebastian

Nauczyciel matematyki

20

Gola Dawid

Nauczyciel matematyki

21

Gontarczyk Grzegorz - spec.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

22

Hipsz Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

23

Iwanowicz Alicja

Nauczyciel bibliotekarz

24

Januszewska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

25

Józefiak Barbara

Nauczyciel religii

26

Kaczyńska Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

27

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

28

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

29

Kołakowska Joanna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

30

Kołodziejczak Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

31

Kosik Tadeusz

Nauczyciel fizyki

32

Kozłowski Mirosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

33

Kraszewski Krzysztof

Nauczyciel etyki i filozofii

34

Krysiak Marcin

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

35

Kurek Grażyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

36

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

37

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

38

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

39

Nagaj-Kirejczyk Ewa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

40

Nasiłowski Kamil

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

41

Ogrzewała Ryszard

Nauczyciel matematyki

42

Olszak Jarosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

43

Orłowska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

44

Piętak Anna Maria

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

45

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

46

Pudło Iwona

Nauczyciel języka polskiego

47

Radziszewska Beata

Nauczyciel języka angielskiego

48

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

49

Sinkiewicz Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

50

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

51

Sobieszczak Emila

Nauczyciel wychowania fizycznego

52

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

53

Staniszewska Dominika

Nauczyciel matematyki

54

Stankiewicz Anna

Nauczyciel matematyki

55

Stepanenko Sylwia

Nauczyciel języka angielskiego

56

Stosio Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

57

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

58

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

59

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

60

Szumska Joanna

Nauczyciel bibliotekarz, edukacji dla bezpieczeństwa

61

Szymańska Anna

Nauczyciel języka polskiego

62

Tabor Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

63

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii, historii, wiedzy o społeczeństwie

64

Tupacz Łukasz

Nauczyciel języka polskiego

65

Wasilewska Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

66

Wilkoławski Michał

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

67

Wizor Dariusz

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

68

Wolnicka Aleksandra

Nauczyciel języka hiszpańskiego

69

Zając-Szarwacka Agata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

70

Żemojda Bożena

Nauczyciel geografii

71

Wakat WDŻ