Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

2

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

3

Pudło Iwona

Nauczyciel języka polskiego

4

Grabska Grażyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

5

Banos Laso Eduardo Jose

Nauczyciel języka hiszpańskiego

6

Bechler Elżbieta

Nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie

7

Bednarz Gabriela

Nauczyciel informatyki

8

Bielawska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

9

Bojanowska-Kuchta Monika

Nauczyciel języka angielskiego

10

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

11

Burta Agnieszka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

12

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

13

Donten Urszula

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

14

Dorosz Magdalena

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

15

Dudek Hanna

Nauczyciel bibliotekarz

16

Duszczyk Ewa

Nauczyciel języka nangielskiego

17

Ejzel Magdalena

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

18

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

19

Gola Dawid

Nauczyciel matematyki

20

Gołębiowski Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

21

Goździewska Dorota

Nauczyciel geografii

22

Grącka Katarzyna

Nauczyciel fizyki

23

Guziak Grzegorz

Nauczyciel fizyki

24

Iwanowicz Alicja

Nauczyciel bibliotekarz

25

Januszewska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

26

Józefiak Barbara

Nauczyciel religii

27

Jurak-Jurzysta Anna

Nauczyciel matematyki

28

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

29

Karczewska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

30

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

31

Kowalska Ewa

Nauczyciel fizyki

32

Kozłowski Mirosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

33

Kraszewski Krzysztof

Nauczyciel etyki

34

Łapko Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

35

Łączkowska Krystyna

Nauczyciel geografii

36

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

37

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

38

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

39

Nagaj-Kirejczyk Ewa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

40

Nowak Urszula

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

41

Oberhard Milena

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

42

Olender Kamil

Nauczyciel matematyki

43

Orłowska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

44

Oskroba Małgorzata

Nauczyciel matematyki

45

Pawelec Łukasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

46

Popek Mirosława

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

47

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

48

Rafka Marta

Nauczyciel wiedzy o kulturze, języka polskiego

49

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

50

Różycka Justyna

Nauczyciel bibliotekarz

51

Rudzińska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

52

Rudzka Anna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie

53

Sinkiewicz Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

54

Skowrońska Aneta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

55

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

56

Sobieszczak Emila

Nauczyciel wychowania fizycznego

57

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

58

Starszuk Agnieszka

Nauczyciel języka angielskiego

59

Studniarek Anna

Nauczyciel języka angielskiego

60

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

61

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

62

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

63

Szymańska Anna

Nauczyciel języka polskiego

64

Tabor Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

65

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii

66

Tupacz Łukasz

Nauczyciel języka polskiego

67

Warda Katarzyna

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

68

Wiązecki Andrzej

Nauczyciel informatyki

69

Wrzesiński Grzegorz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych