Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA 2017/2018
dla uczniów klas drugich i trzecich technik budownictwa 311204
odbywać się będzie w terminie:
 od 07 maja do 18 maja 2018r. (2 tygodnie po 8 godz. dziennie).


Klasy drugie:

Według zaleceń programu nauczania, przedmiotem praktyk jest zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa budowlanego oraz prowadzenie typowych prac budowlanych.

Program praktyk:

 1. Czytanie dokumentacji projektowej – rzuty ścian oraz przekroje.
 2. Wykonanie obmiaru robót – materiały(cegły + zaprawy), dobór odpowiednich narzędzi.
 3. Umiejętność wytrasowania przebiegu ścian (szlak sznur, metrówka).
 4. Umiejętność wyznaczania kąta prostego przy pomocy kątownicy i za pomocą tw. Pitagorasa.
 5. Murowanie ścian pomiędzy słupami.
 6. Murowanie ściany słup – narożnik.
 7. Murowanie ściany narożnik – narożnik.
 8. Wykonywanie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach.
 9. Murowanie kanałów wentylacyjnych (kielnia kominówka).
 10. Wykonywanie ścian ukośnych(w rzucie) i półokrągłych. Umiejętność rozrysowania.
 11. Wykańczanie murowania do szczeliny ze stropem i wypełnienie jej wełną mineralną grubości 2cm.
 12. Wykonywanie tynków mokrych i suchych.
 13. Wykonywanie remontów i rozbiórek w ograniczonym zakresie(zbijanie tynków, rozbiórka ścian działowych, wymiana ościeżnic drzwiowych i okiennych, wymiana nadproży drzwiowych).
 14. Umiejętność rozładunku i magazynowania materiałów murarsko-tynkarskich.
 15. Sztuka murowania gotowymi zaprawami oraz klejem, mechaniczne docinanie cegieł/pustaków.

 

Klasy trzecie:

Według zaleceń programu nauczania, przedmiotem praktyk jest umiejętność organizowania i koordynowania robot związanych z realizacją procesu budowlanego oraz użytkowaniem obiektów budowlanych.

Program praktyk:

 1. Umiejętność posługiwania się dokumentacją budowy:
  a) znajomość opisu technicznego oraz harmonogramu budowy,
  b) czytanie rysunków wykonawczych architektonicznych i konstrukcyjnych łącznie,
  c) kontrolowanie rewizji,
  d) przestrzeganie i egzekwowanie zasad IBWR na budowie,
  e) umiejętność korzystania z operatów geodezyjnych i szkiców polowych.
  2. Uczestniczenie w sporządzaniu harmonogramów robót tygodniowych koordynacyjnych.
  3. Znajomość zasad organizacji placu budowy w trakcie wznoszenia obiektu.
  4. Planowanie i koordynowanie dostaw materiałów:
  a) uczestniczenie w przyjmowaniu i rozliczaniu materiałów,
  b) kontrolowanie ich dostawy (ilość, jakość, termin),
  c) wyznaczanie miejsce ich składowania.
  5. Umiejętność doboru zespołu roboczego do wykonywania poszczególnych rodzajów robót oraz koordynowanie  ich pracy.
  6. Kontrolowanie wykonywania poszczególnych rodzajów robót:
  a) ziemnych,
  b) stanu surowego,
  c) wykończeniowych,
  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

Uwagi o realizacji

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Program przedmiotu jest realizowany przez 2 tygodnie w klasie II i 2 tygodnie w klasie III. Praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych oraz w firmach zarządzających nieruchomościami.

Podczas praktyki uczeń powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zadaniami poszczególnych wydziałów oraz uczestniczyć w planowaniu, organizacji i wykonywaniu rożnych robót budowlanych wynikających z realizacji procesu budowlanego. Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. Forma i treść zapisu podlegają ocenie ze strony opiekuna praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz proponowaną ocenę końcową. Dzienniczek praktyk uczeń oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu praktyki.

Firmę, w której odbywa się praktyka, uczniowie wybierają we własnym zakresie. Mogą także skorzystać z propozycji, jakie wysuwa w danym roku szkoła. Dotychczas uczniowie odbywali praktyki nie tylko w dużych firmach budowlanych, ale również w mniejszych, a nawet małych firmach rodzinnych.

Uczniowie, którzy indywidualnie „znajdą” sobie firmę, w której odbędą praktykę powinni zgłosić się do Kierownika Szkolenia Praktycznego z następującymi danymi:

 • nazwa firmy,
 • adres firmy, nr telefonu,
 • imię i nazwisko właściciela/przedstawiciela firmy (osoby, która będzie podpisywała umowę),
 • imię i nazwisko opiekuna praktykanta z numerem telefonu kontaktowego,
 • swoje imię i nazwisko oraz klasę w której się uczy.

 

W razie pytań dotyczących praktyki zawodowej, proszę o kontakt z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, czyli Grażyną Grabską – pok. 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie proszę wpisać praktyka).