Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA 2018/2019
dla uczniów klas drugich i trzecich technik budownictwa 311204
odbywać się będzie w terminie:
 od 06 maja do 17 maja 2019r. (2 tygodnie po 8 godz. dziennie)

 

Według zaleceń programu nauczania, przedmiotem praktyk jest zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa budowlanego oraz prowadzenie typowych prac budowlanych.

 
Zakres materiału na praktykę zawodową dla zawodu technik budownictwa - klasy II i III, podstawa programowa 2017:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych
 • przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek
 • wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich
 • przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe
 • układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach
 • sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą
 • układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe
 • dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu
 • dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych
 • kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności
 • wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji
 • kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych
 • stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania  robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje obmiary robót budowlanych

 

Uwagi o realizacji praktyk zawodowych

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Program przedmiotu jest realizowany przez 2 tygodnie w klasie II i 2 tygodnie w klasie III. Praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych oraz w firmach zarządzających nieruchomościami.

Podczas praktyki uczeń powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zadaniami poszczególnych wydziałów oraz uczestniczyć w planowaniu, organizacji i wykonywaniu rożnych robót budowlanych wynikających z realizacji procesu budowlanego. Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. Forma i treść zapisu podlegają ocenie ze strony opiekuna praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz proponowaną ocenę końcową.

Dzienniczek praktyk uczeń oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu praktyki.

Firmę, w której odbywa się praktyka, uczniowie wybierają we własnym zakresie. Mogą także skorzystać z propozycji, jakie wysuwa w danym roku szkoła. Dotychczas uczniowie odbywali praktyki nie tylko w dużych firmach budowlanych, ale również w mniejszych, a nawet małych firmach rodzinnych.

Uczniowie, którzy indywidualnie „znajdą” sobie firmę, w której odbędą praktykę powinni zgłosić się do Kierownika Szkolenia Praktycznego z następującymi danymi:

 • nazwa firmy
 • adres firmy, nr telefonu
 • imię i nazwisko właściciela/przedstawiciela firmy (osoby, która będzie podpisywała umowę)
 • imię i nazwisko opiekuna praktykanta z numerem telefonu kontaktowego

 

W razie pytań dotyczących praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z Kierownikami Szkolenia Praktycznego: Panią Katarzyną Tabor oraz Panią Magdaleną Ejzel – pok. 37,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie prosimy wpisać praktyka)