Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego będą obowiązywały 2 polisy ubezpieczeniowe NNW dla uczniów:

  • 1 polisa – składka 55 zł/rok, maksymalna suma ubezpieczenia 23 000 zł,
  • 2 polisa – składka 84 zł/rok. maksymalna suma ubezpieczenia 40 000 zł.

Wpłat można dokonywać do dnia 5 października b.r.

 

Dokumenty dotyczące ubezpieczania: