Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego będą obowiązywały 3 polisy ubezpieczeniowe NNW dla uczniów:

  • 1 polisa – składka 57 zł/rok, maksymalna suma ubezpieczenia 23 000 zł,
  • 2 polisa – składka 87 zł/rok. maksymalna suma ubezpieczenia 40 000 zł,
  • 2 polisa – składka 125 zł/rok. maksymalna suma ubezpieczenia 57 000 zł.

Dokumenty dotyczące ubezpieczania: