Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego  w roku szkolnym 2020/2021:

Dzieci pracowników szkoły i rodzeństwo uczniów mogą być ubezpieczone w ramach tej polisy.

Hasło do ubezpieczenia dla tej polisy zostało przekazane rodzicom przez dziennik elektroniczny.