Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2018/2019

klasa

Wychowawca

1a

p. Anna Kaczyńska

1b

p. Jarosław Karyś

1c

p. Izabela Dobrosielska

1d

p. Anna Szymańska

1e

p. Iwona Januszewska

1f

p. Katarzyna Karczewska

2a

p. Łukasz Tupacz

2b

p. Małgorzata Oskroba

2c

p. Karol Szuliński

2d

p. Edyta Smusz

2e

p. Elżbieta Milkowska

2f

p. Eduardo Jose BanosLaso

3a

p. Teresa Sinkiewicz

3b

p. Katarzyna Tabor

3c

p. Katarzyna Szachowska

3d

p. Magdalena Ejzel

3e

p. Emilia Sobieszczak

3f

p. Dawid Gola

4a

p. Iwona Orłowska

4b

p. Tadeusz Kosik

4c

p. Monika Popik

4d

p. Anna Studniarek

4e

p. Klaudia Łomińska

4f

p. Agnieszka Burta