Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Klasa

Wychowawca

1a

p. Anna Stankiewicz

1b

p. Anna Pieńkowska

1c

p. Elżbieta Milkowska

1d

p. Łukasz Tupacz

1e

p. Karol Szuliński

1f

p. Edyta Smusz

2a

p. Katarzyna Szachowska

2b

p. Katarzyna Tabor

2c

p. Małgorzata Łapko

2d

p. Magdalena Ejzel

2e

p. Teresa Sinkiewicz

2f

p. Iwona Januszewska

3a

p. Marta Fejcher

3b

p. Antonio Daykola

3c

p. Monika Popik

3d

p. Sylwia Stepanenko

3ag

p. Katarzyna Szczęsna

3bg

p. Klaudia Łomińska

3cg

p. Bożena Żemojda

3dg

p. Joanna Tomaszewska

4a

p. Anna Kaczyńska

4b

p. Jarosław Karyś

4c

p. Izabela Dobrosielska

4d

p. Anna Szymańska

4e

p. Joanna Szumska

4f

p. Sebastian Felski