Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Klasa

Wychowawca

1 A

p. Katarzyna Szachowska

1 B

p. Katarzyna Tabor

1 C

p. Małgorzata Łapko

1 D

p. Magdalena Ejzel

1 E

p. Teresa Sienkiewicz

1 F

p. Iwona Januszewska

2 A

p. Marta Fejcher

2 B

p. Antonio Daykola

2 C

p. Monika Popik

2 D

p. Sylwia Stepanenko

2 Ag

p. Iwona Pudło

2 Bg

p. Klaudia Łomińska

2 Cg

p. Bożena Żemojda

2 Dg

p. Joanna Tomaszewska

3 A

p. Anna Kaczyńska

3 B

p. Jarosław Karyś

3 C

p. Izabela Dobrosielska

3 D

p. Anna Szymańska

3 E

p. Joanna Szumska

3 F

p. Sebastian Felski

4 A

p. Łukasz Tupacz

4 B

p. Anna Stankiewicz

4 C

p. Karol Szuliński

4 D

p. Edyta Smusz

4 E

p. Elżbieta Milkowska

4 F

p. Eduardo Banos Laso