Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2019/2020

Klasa

Wychowawca

1 A

p. Marta Fejcher

1 B

p. Antonio Daykola

1 C

p. Monika Popik

1 D

p. Sylwia Stepanenko

1 Ag

p. Iwona Pudło

1 Bg

p. Klaudia Łomińska

1Cg

p. Bożena Żemojda

1Dg

p. Joanna Tomaszewska

2 A

p. Anna Kaczyńska

2 B

p. Jarosław Karyś

2 C

p. Izabela Dobrosielska

2 D

p. Anna Szymańska

2 E

p. Iwona Januszewska

2 F

p. Grażyna Kurek

3 A

p. Łukasz Tupacz

3 B

p. Anna Stankiewicz

3 C

p. Karol Szuliński

3 D

p. Edyta Smusz

3 E

p. Elżbieta Milkowska

3 F

p. Eduardo Banos Laso

4 A

p. Teresa Sinkiewicz

4 B

p. Katarzyna Tabor

4 C

p. Katarzyna Sachowska

4 D

p. Magdalena Ejzel

4 E

p. Emilia Sobieszczak

4 F

p. Dawid Gola