Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2016/2017

klasa wychowawca
1a p. Agnieszka Starszuk
1b p. Katarzyna Tabor
1c p. Katarzyna Szachowska
1d p. Magdalena Ejzel
1e p. Elżbieta Bechler
1f p. Katarzyna Łączkowska
2a p. Ewa Kowalska
2b p. Anna Jurak – Jurzysta
2c p. Anna Szymańska
2d p. Anna Studniarek
2e p. Klaudia Łomińska
2f p. Agnieszka Burta
3a p. Iwona Orłowska
3b p. Marta Fejcher
3c p. Aneta Skowrońska
3d p. Anna Turek
3e p. Marta Rafka
3f p. Małgorzata Łapko
4a p. Katarzyna Majewska - Mrówczyńska
4b p. Małgorzata Oskroba
4c p. Izabela Dobrosielska
4d p. Łukasz Pawelec
4e p. Anna Rudzka
4f p. Urszula Donten