Zasady rekrutacji oraz tabelka zawodów i specjalizacji

KlasaZawódSpecjalizacjaPrzedmioty realizowane
w rozszerzeniu
Języki obceInformacje dodatkowe
1A
32 os.
Technik inżynierii sanitarnejInnowacyjne systemy i rozwiązania
w inżynierii środowiska
matematyka oraz geografiaJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język niemiecki
zawodowy
Partner:
Veolia Energia Polska S.A.

Grohe Polska Sp. z o.o.
1V
32 os.
Technik inżynierii
sanitarnej
Innowacyjne systemy i rozwiązania
w inżynierii środowiska
matematyka oraz język angielskiJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język niemiecki
zawodowy
Partner:
Veolia Energia Polska S.A.

Grohe Polska Sp. z o.o.
1B
32 os.
Technik budownictwaArchitektura wnętrzmatematyka oraz fizykaJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język angielski
zawodowy
Współpraca:
Wydział Architektury
Wnętrz ASP
w Warszawie
1C
32 os.
Technik budownictwaPolitechniczna – projektowanie
konstrukcyjne
matematyka oraz fizykaJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język angielski
zawodowy
Klasa patronacka
Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki
Warszawskiej
1D
32 os.
Technik budownictwaBudownictwo innowacyjnematematyka oraz fizykaJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język angielski
zawodowy
Partner:
Saint-Gobain Polska
1E
32 os.
Technik budownictwaBudownictwo innowacyjnematematyka oraz geografiaJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język niemiecki
zawodowy
Partner:
Saint-Gobain Polska
1F
32 os.
Technik budownictwaNowoczesne technologie
w projektowaniu i wykonawstwie
matematyka oraz język
angielski
Język angielski oraz
język hiszpański

Język angielski
zawodowy
Współpraca:
Sieć Badawcza
Łukasiewicz
1G
32 os.
Technik budownictwaArchitektoniczna –
Projektowanie i kompozycja
matematyka oraz geografiaJęzyk angielski oraz
język niemiecki

Język angielski
zawodowy
Klasa patronacka
Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia
Architektów Polskich
SARP

Zasady rekrutacji 2023 [PDF]

Scroll to Top
Przejdź do treści