FINAŁ XXXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

21 kwietnia br. zakończył się finał XXXVI OWiUB reprezentowany przez 80 uczestników wyłonionych spośród ok. 3000 uczniów i uczennic ze 152 szkól średnich. Wyjątkowo tytuł laureata uzyskało aż 70 uczniów a tytuł finalisty dziewięciu uczniów, co może świadczyć o wyrównanym, wysokim poziomie tych zawodów. Organizatorami olimpiady było: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wydział Inżynierii Lądowej PW, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie. Uroczystość ogłoszenia listy zwycięzców oraz wręczenia nagród otworzył wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński w obecności organizatorów, sponsorów, jurorów, opiekunów, zaproszonych gości i najważniejszych uczestników uroczystości – uczniów.

1 miejsce zajął Aleksander Łepski z Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 2 miejsce Natalia Roguła z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu, 3 miejsce Karol Gęsty z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Reprezentant naszej szkoły –  Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, Filip Saneluta zajął 6 miejsce. Pozostali nasi reprezentanci: Igor Zwierzchowski -18 m., Karol Jędrzejowski -29 m., Jakub Adamek – 59 m. i Weronika Szymczak 60 m.                   

Zespołowo nasi uczniowie zajęli 4 miejsce za Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze – 1 m., Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowe 2 m., i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Do trzeciego miejsc zabrakło naszym uczniom tylko 3 punkty. Biorąc pod uwagę, że w finale brało udział 39 szkół z całej Polski, uzyskany wynik (identyczny jak w ubiegłym roku) można uznać za sukces.

                                                                                                                      Tekst i zdjęcia Włodzimierz Rodziewicz

Scroll to Top
Przejdź do treści